Cách lấy ảnh đại diện thumbnail của video trên Youtube

Cách 1:  Dùng link    https://i.ytimg.com/vi/id/maxresdefault.jpg

ví dụ:  video của bạn là https://www.youtube.com/watch?v=vsOjS5fCUhw

Phần màu đỏ sẽ là ID của video các bạn thêm vào sẽ như sau:

https://i.ytimg.com/vi/vsOjS5fCUhw/maxresdefault.jpg

Kết Quả:

Cách 2:

Các vào link sau : Open

Nhập link video youtube vào ô URL

và tải hình về

Chúc các bạn thành công! DucAnhIT.Net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *