Share Theme Themeforest – WPLMS Learning Management System for WordPress

Demo: https://themeforest.net/item/wplms-learning-management-system/6780226

Download

WPLMS là một hệ thống quản lý học tập dành cho WordPress. Nó không chỉ là một chủ đề giáo dục mà còn là một bộ eLearning hoàn chỉnh. Nó phù hợp với các Trung tâm Đào tạo Giáo dục, Đào tạo Công ty, Trung tâm Huấn luyện, Giảng viên khóa học, Trường Cao đẳng, Học viện, Trường Đại học, Trường học và MOOC. Đây là một chủ đề WordPress dành cho quản lý học viên, hướng dẫn và quản lý sinh viên mà bạn có thể tạo và bán các khóa học trực tuyến của mình. Tạo học viện điện tử của riêng bạn hoặc kinh doanh trực tuyến như Lynda.com, Udemy.com, Coursera.com với WPLMS.

Chúc các bạn thành công! DucAnhIT.Net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *