Youtube Channel Promo – free download – ducanhit

VideoHive Youtube Channel Promo 24062571 Free Download After Effects Project
CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | Resizable | No plugins required | 246 Mb

Main Features
Fully Editable Animations (no Pre-renders)
Easy to use
Up to 4K Resolution
Universal Expressions
After Effects CS 6 and above compatibility
No Plugins Required
Well organised template
Detailed video tutorial with voice over

Youtube Channel Promo | After Effects Project Files – Videohive template from After Effects Project on Vimeo.

SubCribe ủng hộ mình đăng nhiều bài mới tại đây nhé !

DOWNLOAD HERE

Download Free Dự Phòng

Chúc các bạn thành công! DucAnhIT.Net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *